BIP

Majątek publiczny

Majątek publiczny
Szkoły Podstawowej nr 40 z OI w Tychach:


Sprawozdania finansowe jednostki są publikowane na stornie BIP jednostki obsługującej, tzn. Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach pod adresem: https://liblink.pl/bkf4ZHLH1s 


Środki trwałe 14 397 133,81 zł
Wartość niematerialna         85 673,76 zł
Wartościówka        916 653,71 zł
Suma   15 399 461,28 zł
 Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-05-13 20:16:40 Zmiana publikacji sp40
2 2019-05-13 20:14:04 Zmiana publikacji sp40
3 2017-10-04 22:07:09 Zmiana publikacji sp40


stronę wyświetlono 27910 razy Artykuł wyświetlony 27910 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.